Laden...
Naar Facebook
Naar Twitter

Visie

“Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind verplicht landen om kinderen alle ruimte te bieden zich te ontwikkelen en te participeren. Ik onderstreep graag het belang van jeugdparticipatie.” - de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

 

STERK (Stichting Estafettemars voor de Rechten van het Kind) wil de verbindende schakel zijn in Nederland op het gebied van mensen-kinderrechten. Wij pakken de bewustwording van kinderrechten aan door studenten zelf te stimuleren de kennis over te dragen aan scholieren en  deze scholieren te laten ervaren wat kinderrechten in de praktijk betekent. (Peer tot peer education). Dit ihkv de jaarlijkse Wereld Kinderrechtendag Tegen Geweld op 19 november, waarin artikel 19 centraal staat: Recht op bescherming tegen geweld. Ook in Nederland. 

 

Doelstellingen 

In 2010 wist slechts 39% (p.8 The Rights of a Child) van de kinderen in Nederland dat er kinderrechten bestaan.  Wij streven ernaar om alle studenten en bovenbouwscholieren te informeren over kinderrechten door studenten te laten participeren in presentaties, kennisoverdracht en discussies.

 

Dit doen wij door klein te beginnen. Het Albeda College Rotterdam heeft dit licht gezien en heeft het STRONG-project sinds enkele jaren opgenomen in het curriculum voor de opleiding SMD (Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening), PW (Pedagogisch werker) SCW (Sociaal Cultureel Werker). Elk jaar organiseren zij een debat, een mars en een grote conferentie op de Erasmus Universiteit over het onderwerp kinderrechten. Een ander onderdeel is ‘peer to peer’ educatie aan basisscholieren.

 

De komende jaren willen de het project STRONG verder gaan uitbreiden naar meer steden in Nederland.

 

Wil jij dat je school ook meedoet? Neem dan contact op met ons op.

×