Laden...
Naar Facebook
Naar Twitter

Ons team

Organisatie en Bestuur

Om de doelen van STERK efficiënt en effectief te kunnen bewerkstelligen, zijn er vele mensen actief. Vrijwilligers, stagiaires en ingehuurde medewerkers helpen met veel verschillende onderdelen van het werk om de doelen te halen. Om dit allemaal in goede banen te leiden, is er een bestuur gekozen, die sterke affiniteit heeft met het onderwerp en inhoudelijk, danwel procedureel waarde toevoegt. In de alinea’s hieronder stellen de bestuursleden en medewerkers zichzelf voor.

 

 

  

  

Sjieka van Rooijen  Directeur

Mijn naam is Sjieka van Rooijen, beeldend kunstenaar, initiator en oprichter van STERK. Ik heb een tijd lang het voorzitterschap uitgevoerd. Sinds kort vervul ik de functie als directeur van de uitvoeringsorganisatie met als doel de projecten te realiseren. Hoe ben ik hiertoe gekomen? In het NRC las ik een interview (2002) met de inmiddels overleden Andries van Dantzig. Deze kopte met ‘Mijn missie is geslaagd, kindermishandeling staat op de politieke agenda’. Dantzig, psychiater en voorzitter van RAAK, (Reflectie Aanpak Actiegroep Kindermishandeling) begreep niet dat de politiek in Nederland zo weinig aandacht had voor kindermishandeling, terwijl minstens 1 kind per week hierdoor de dood vindt. Hij noemde hierin ook het getal van 50.000 kinderen die dagelijks blootstaan aan mishandeling. (Dit cijfer ligt nu tussen de 100.000 en 200.000). Mijn eerste reactie was: ‘Hier!...bij ons in Nederland? Hoe is dit in Godsnaam mogelijk, hoe kan het bestaan, dit gebeurt gewoon ‘naast mij’!’ Kortom Dantzig sloeg in als een bom en ik ben in actie gekomen. Geïnspireerd en in navolging op Dantzig is de (STERK) missie geboren. Grondprincipe: kinderen en jongeren middels lesprogramma’s op scholen benaderen en informeren over het bestaan van de ’54 Parels’ van het IVRK. (Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind). Zij zijn de wereldburgers van NU en de ouders van de toekomst. Hierin ligt een enorme winst te behalen voor hen die straks gaan komen als de nieuwe aardbewoners op deze prachtige planeet. Zij zullen zich in een veilig nest weten te bevinden ‘omdat wij dat dan kunnen’. De rechten van het kind en mens zijn als een vanzelfsprekendheid ingeburgerd en genetisch geëvolueerd. U denkt ja toe maar, maar waarom niet? Naast STERK, woon en werk ik als kunstenaar in Amsterdam. Ben breed georiënteerd en verwonder/ bewonder met volle teugen het indrukwekkende scala aan fauna en flora, cultuur, architectuur en (schone)kunst. 

 

 

 

 

Hannah Freud  Interim Voorzitter

Onlangs ben ik tot het bestuur van STERK toegetreden, ik hoorde Sjieka vertellen over de schokkende feiten met betrekking tot kindermishandeling. Het gebeurt niet heel ver weg, maar heel dicht bij, overal om ons heen, maar niemand weet het. Kinderen die hiermee te maken hebben, voelen zich ontzettend eenzaam en worden voor het leven getekend. Als je deze gegevens kent, kun je niet niets doen. Graag lever ik als bestuurslid een bijdrage aan de missie van STERK. Ik ga helpen van STERK een professionele organisatie te maken, waarbij ik graag de focus leg op het inzetten van de kracht van kinderen, bij het bewerkstellingen van de doelstellingen van STERK. In het dagelijks leven organiseer ik met mijn bedrijf Vof Brilliant ‘schitterende projecten’ in de zorg, waarbij zowel verleners als gebruikers van zorg op een bijzondere wijze via de zintuigen worden ontmoet. Als bestuurslid heb ik diverse ervaringen opgedaan. Zo was ik betrokken bij de oprichting en het bestuur van Kinderdagverblijf: De Prinsentuin en bij de oprichting en het bestuur van Montessorischool de Eilanden beiden in het centrum van Amsterdam. Tevens was ik bestuurslid van Stichting Beestenbende, waar theaterworkshops voor met name asielzoekerskinderen werden georganiseerd. Daarnaast ben ik echtgenoot en moeder van een volwassen dochter en zoon.

 

 

 

Coryke van Vulpen

 

Coryke van Vulpen  Secretaris

Als Gezondheidswetenschapper met de specialisatie Preventie en Volksgezondheid, ben ik breed geïnteresseerd in diverse volksgezondheidsthema’s. Met name wil ik mij inzetten voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. Kinderen zijn voor hun gezondheid, welzijn en ontwikkeling afhankelijk van de omgeving die wij hen als volwassenen bieden. Niet alleen ouders of verzorgers, maar ook bijvoorbeeld school en zorgverleners hebben hierin een belangrijke rol. Wanneer deze veilige omgeving er niet is, en dat is helaas bij veel kinderen het geval, is het belangrijk dat niet alleen de omgeving maar ook het kind zelf zich bewust wordt van het feit dat dit anders moet en kan. De missie van STERK om ook juist het kind zelf bewust te maken van zijn/haar rechten, spreekt mij persoonlijk erg aan. Daarom ben ik in 2014 tot het bestuur van STERK toegetreden om hieraan te kunnen bijdragen. In het dagelijks leven werk in bij Pharos (landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen) als projectleider Jeugd & Gezondheid. Ook bij Pharos is kindermishandeling een belangrijk thema. Mijn vrije tijd breng ik graag door met vrienden, achter de piano of met een goed boek en daarnaast geniet ik elke dag weer van de mooie stad Amsterdam!

 

De functie van penningmeester is vacant. Daarnaast zoeken wij nog versterking in de vorm van een algemeen bestuurslid. Interesse om deelgenoot te zijn van een innovatieve en energieke club die zich bezighoudt met een belangrijk onderwerp, namelijk de rechten van kinderen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie! Zie de contactpagina.

×